Anasayfa Düğün Salonları Giriş Müzikleri Evlendirme Daireleri Canlı Nikah Yayını Evlilik Rehberi Hakkımızda İletişim

Evlendirme Yönetmeliği, Çeşitli Hükümler

EVLENDİRME YÖNETMELİĞİ

Bakanlar Kurulu Karar Tarihi - No: 10/07/1985 - 85/9747
Dayandığı Kanunlar Tarihi - No: 17/02/1926 - 743 ; 05/07/1939 - 3686 ; 05/05/1972 - 1587 ; 15/11/1984 - 3080
Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi - No: 07/11/1985 - 18921

DOSYALARIN GEÇERLİLİK SÜRESİ

MEMURLARIN NİTELİKLERİ

HİZMETİÇİ EĞİTİM

EVLENMELERİN ÇALIŞMA SAATLERİNDE YAPILMASI


İMZA VE MÜHÜR ÖRNEKLERİ


YAŞIN HESAPLANMASI


KIYAFET


DEVİR VE TESLİM MÜKELLEFİYETİ


DEVİR VE TESLİM KONUSU, SÜRESİ


DEVİR VE TESLİMDE USUL


KÜTÜKLERİN DEVİR VE TESLİMİNDE UYGULANACAK ESASLAR

DENETİM


AİLE CÜZDANLARININ MAL SANDIKLARINDAN ALINMASI


AİLE CÜZDANLARININ DOLDURULMASI VE KAYDI


CEZA HÜKÜMLERİ


YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILAN TALİMATNAME


HUKUKİ DAYANAK


GEÇİCİ MADDELER

YÜRÜRLÜK


YÜRÜTME