Anasayfa Düğün Salonları Giriş Müzikleri Evlendirme Daireleri Canlı Nikah Yayını Evlilik Rehberi Hakkımızda İletişim

Evlendirme Yönetmeliği, Evlenme Kütükleri ve Yazışma Usulleri

EVLENDİRME YÖNETMELİĞİ

Bakanlar Kurulu Karar Tarihi - No: 10/07/1985 - 85/9747
Dayandığı Kanunlar Tarihi - No: 17/02/1926 - 743 ; 05/07/1939 - 3686 ; 05/05/1972 - 1587 ; 15/11/1984 - 3080
Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi - No: 07/11/1985 - 18921

EVLENME AKDİNİN EVLENME KÜTÜĞÜNE GEÇİRİLİŞİ VE KÜTÜĞÜN HUKUKİ MAHİYETİ

EVLENME KÜTÜKLERİNİN TASDİKİ VE ARŞİVLENMESİ

YAZIŞMA

KULLANILACAK BELGELER

KULLANILACAK DEFTERLER

FORM VE BASILI KAĞITLARIN DÜZENLENMESİ

DAYANAK BELGELERİNİN İMHASI