Anasayfa Düğün Salonları Giriş Müzikleri Evlendirme Daireleri Canlı Nikah Yayını Evlilik Rehberi Hakkımızda İletişim

Evlendirme Yönetmeliği, Temel İlkeler

EVLENDİRME YÖNETMELİĞİ

Bakanlar Kurulu Karar Tarihi - No: 10/07/1985 - 85/9747
Dayandığı Kanunlar Tarihi - No: 17/02/1926 - 743 ; 05/07/1939 - 3686 ; 05/05/1972 - 1587 ; 15/11/1984 - 3080
Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi - No: 07/11/1985 - 18921

GENEL MÜDÜRLÜĞÜN GÖREV VE YETKİLERİ


İL NÜFUS VE VATANDAŞLIK MÜDÜRLERİNİN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI


İLÇE NÜFUS MÜDÜRLERİNİN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI


EVLENDİRME MEMURLUĞUNUN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI


EVLENDİRME MEMURLARI


EVLENDİRME MEMURLUĞU GÖREV VE YETKİSİNİN VERİLMESİNDE USUL


YETKİ SINIRI


YURTDIŞINDA EVLENDİRME MEMURLUĞU GÖREV VE YETKİSİ


YABANCI YETKİLİ MAKAM ÖNÜNDE EVLENME


YABANCILARIN TÜRKİYE'DE EVLENMESİ


VATANSIZ VEYA VATANDAŞLIK DURUMU MUNTAZAM OLMAYANLARIN EVLENMESİ